Yapı Malzemesi Olarak Tuğla

BAYKARA TUĞLA, KANSEROJEN MADDE İÇERMEZ

Tuğla ürünlerinde tamamen doğal malzemeler kullanılmaktadır. Yapısmda hiçbir kimyasal yabancı madde olmadığından bazı duvar malzemeleri gibi kanserojen riski taşımamaktadır.

BAYKARA TUĞLA, SIVA’ DA ÇATLAMA YAPMAZ

Tuğla ürünleri ve sıva harcının genleş -me katsayılarının birbirlerine yakın olması yapım sonrası sıva çatlakların olmasına engeldir. Sıva ile tuğlanın iyi kaynaşması ilerde sorunsuz günlerin başlangıcı de -mektir. Bazı duvar malzemelerinin yapısındaki etkenler nedeniyle oluşabilen aşırı sıva çatlakları hem rutubetin içeriye girmesine hem de pul pul dökülmelere neden olur.

 

BAYKARA TUĞLA, KONFOR DEĞERİ YÜKSEKTİR

Doğal kilin yapısındaki özellik sayesinde yaratılan mekanlarda sağlıklı ve konforlu yaşanmasına neden olur, insan vücuduna uyumlu yapısı sayesinde yaratılan mekanlarda ani soğuma ve ani ısınma etkilerinde tampon vazifesi görür.

 

BÜTÇENİZİ SARSMAZ

Ülkenin dört bir tarafına yayılmış fabrikalar ve bayii ağlan ile rakiplerinden veAvrupa’daki örneklerinden 4 katma varan düşük maliyetler ile karşınıza çıkar.

 

ISI KUMBARASIDIR

Kilin yapısı sayesinde üzerine aldığı ısıyı uzun süre muhafaza eder ve konfor ortamı yaratarak ısı vericiler kapandığında tekrar ortama verir. Bu ısı tutma özelliği onun ısı kumbarası olmasına en büyük etkendir.

 

RUTUBET BARINDIRMAZ

Mikro yapısında gözenekli bir doku olmaması, kapiler yapı sayesinde üzerine aldığı nemi bünyesinde barındırmaz ve kısa sürede geri verir. Bünyesine aldığı en fazla nem %13’dür . Bu yapısı tuğlanın son derece sağlıklı bir ürün olmasını sağlar.

 

UZUN ÖMÜRLÜ MALZEMEDİR

Dünyada Tuğla’nın 6000 yıldır kullanılıyor olması sağlamlığının ve uzun ömürlü olmasının en iyi kanıtıdır.

 

%100 GERİ DÖNÜŞÜMLÜDÜR

Tuğla ürünlerinin üretim ve kullanım sırasındaki artıkları doğal ve pişmiş malzeme olması nedeniyle hiç bir yan etki yaratmaz. Üretimdeki atıklar mikronize edilerek tekrar üretime dahil edilir.