İnsan Yapımı İlk Yapı Malzemesi Tuğla

Tuğla dünya tarihinde imalatı yapılan ilk yapı malzemesidir.

Kil ile suyun buluşması ve ateş ile beraberliği tuğlanın doğuşunu oluşturmuştur.

Çok eski çağlarda her bina önce bir tuğla üretim tesisi olmuş, üretilen tuğlalar daha sonra bu binanın yapımında kullanılmıştır. Bu durumda ilk üretim tesisi tuğladan yapılan ilk evdir. Böylece ilk yerleşim yerlerinin ve kültürlerinin, tuğla yapımına da uygun olan alüvyonlu toprakların yer aldığı geniş havzalarda yapıldığı bilinmektedir. Daha sonra insanlar daha sağlam binalar, daha yüksek kuleler inşa etmek istediler. İşte bu aşamada pişmiş tuğla ortaya çıktı.

Dünyanın 7 harikasından biri olarak da bilinen Babil Şehrinde yapılan araştırmalar sonucunda; pişmiş tuğlanın ilk defa sistemli ve düzenli olarak kullanıldığı binaların buralardaki yapılar olduğu tespit edilmiştir.

Bu dönemden sonra tuğla kullanımı artarak, Mezopotamya’dan Anadolu’ya ve Avrupa’ya yayılmaya başlamıştır. Özellikle 18. Yüzyılında Rönesans Dönemi sonrası Sanayi devrimi ile birlikte Tuğla Endüstrisi gelişme göstermeye başlamıştır.

Herşeyden önce standardizasyon çalışmaları ve emek yoğun çalışmanın mümkün olduğunca azaltılması hususları her dalda olduğu gibi Tuğla Endüstrisinde de ön plana geçmiştir.

Günümüzde halen modern ve kaliteli yapıların vazgeçilmezi haline gelen tuğla 21. Yüzyılın vazgeçilmezleri olmaya adaydır.